Για να χρησιμοποιηθούν οι mobile εφαρμογές δεν είναι απαραίτητη η σύνδεση στο διαδίκτυο. Ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε mobile εφαρμογές και εκτός δικτύου.

Οι mobile εφαρμογές λειτουργούν ταχύτερα και είναι περισσότερο διαδραστικές σε σχέση με μια web εφαρμογή(HTML5 app), ενώ επιτρέπει και την εκμετάλλευση χαρακτηριστικών της εκάστοτε συσκευής όπως camera, GPS, πυξίδα κλπ.

.

Οι δυνατότητες ασφαλείας στις mobile εφαρμογές είναι ανεπτυγμένες λόγω του κώδικα που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξή τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Είμαστε διαθέσιμοι να σας λύσουμε κάθε απορία και να βοηθήσουμε εσάς ή την επιχείρηση σας